Lidmaatschapsvoorwaarden en condities Luxplus (Luxplus ApS)


LIDMAATSCHAP VAN LUXPLUS

Luxplus.nl is een ledenclub welke grote kortingen biedt op bekende parfum en cosmetica merken. Uw lidmaatschap van Luxplus is een continu doorlopend abonnement en de eerste week is gratis. Alle transacties op luxplus.be worden gemaakt met Bancontact, Klarna of Creditcard. Alle betalingstoeslagen komen op conto van Luxplus ApS en zijn hierdoor verrekend in de productprijzen en lidmaatschapskosten welke zijn weergegeven op de website. U kunt uw eerdere betalingen en orders inzien door in te loggen in uw account op luxplus.be via het slot symbool rechtsboven op de homepage.

Alleen privé personen van 18 jaar of ouder kunnen lid worden.

ACCEPTEREN LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

Door de lidmaatschapsvoorwaarden van luxplus.be te bevestigen geeft u Luxplus ApS toestemming om maandelijks het aangegeven abonnementsbedrag af te schrijven totdat u besluit uw lidmaatschap op te zeggen. De eerste week van lidmaatschap is gratis. Daarna kost het €9,95 per maand.

Wanneer u een order plaatst op luxplus.be, ontvangt u een bevestiging per e-mail welke informatie bevat met informatie over de lidmaatschapsvoorwaarden. U kunt deze informatie altijd blijven inzien op de website.

MINDERJARIG

Wanneer je lid wordt van Luxplus, moet je bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet het abonnement worden bevestigd door een ouder of wettelijke voogd. Een overeenkomst kan altijd worden opgezegd door een ouder of wettelijke voogd, indien de ondertekenaar minderjarig is.

LIDMAATSCHAP BETALINGEN

Je abonnement wordt maandelijks afgeschreven, totdat je het lidmaatschap opzegt. Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd om je constant toegang te geven. Na de proefperiode van 7 dagen word je lidmaatschap omgezet in een maandelijks abonnement voor € 9,95 per maand.

Jouw registratie op luxplus.be is wettelijk bindend vanaf het moment dat je de eerste bestelling plaatst en daarmee jouw lidmaatschap activeert. Door de Ledenprijs te selecteren in plaats van de Normale prijs, accepteer je ook het starten van een lidmaatschap. Als lid van Luxplus en kaarthouder ben je verplicht om te betalen voor jouw lidmaatschapsperiode, totdat je jouw abonnement en/of lidmaatschap opzegt. Houd er rekening mee dat je het lidmaatschap niet kunt beëindigen door de betaling te weigeren of door middel van een terugboeking. In het geval van onbetaalde of achterstallige facturen behoudt Luxplus zich het recht voor om externe partners (CollectMasters) te gebruiken voor het innen van betalingen. Dit omvat ook extra kosten in relatie tot betalingen of annulering van betalingen.

Je bent verplicht het lidmaatschap te betalen vanaf de overeengekomen ingangsdatum van het lidmaatschap. In geval van herroeping van de overeenkomst tussen de partijen, ben je aansprakelijk voor het reeds geleverde deel van de dienst. Dit wordt naar rato berekend, op basis van de periode waarvoor Luxplus de lidmaatschapsvoordelen heeft verstrekt.

De bewijslast ligt bij jou dat je gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht als hier later twijfel over ontstaat.


LIDMAATSCHAP OPZEGGEN

U kunt uw lidmaatschap op elk moment opzeggen door contact met ons op te nemen via [email protected] (we beantwoorden uw bericht binnen 24 uur op werkdagen) of door in te loggen op luxplus.nl en in uw account ‘Mijn lidmaatschap’ te selecteren. De enige uitzondering is tijdens de eerste 24 uur na het plaatsen van een order, in die periode is het lidmaatschap geblokkeerd om technische redenen en kunt u het niet handmatig opzeggen via de ‘Mijn lidmaatschap knop’. Na de initiële 24 uur kunt u uw lidmaatschap opzeggen op elke manier die u wenst. Dit betekent dat u, in de proefperiode, producten kunt kopen voor Luxplus prijzen en de dag erna uw lidmaatschap kunt beëindigen. Uiteraard hopen wij dat u langer lid wenst te blijven waardoor u veel meer kunt besparen.

Om uw lidmaatschap op te zeggen, kunt u inloggen en vervolgens klikken op ‘Mijn lidmaatschap’. Als u uw lidmaatschap opzegt heeft u nog steeds toegang en de voordelen totdat het lidmaatschap is verlopen. Let er wel op dat wanneer u uw lidmaatschap opzegt tijdens de 7 dagen proefperiode, uw lidmaatschap gelijk wordt beëindigd. Nadat een lidmaatschap wordt beëindigt wordt er geen geld meer afgeschreven van uw bankrekening, tenzij u heeft aangegeven uw lidmaatschap weer te willen heractiveren.

Let op dat u uw lidmaatschap niet kunt opzeggen door de betaling te weigeren. In dat geval loopt uw lidmaatschap door totdat u het via de website of klantenservice opzegt.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KAARTHOUDER

Uw registratie op luxplus.be is juridisch bindend vanaf het moment dat u uw eerste order plaatst en daarbij uw lidmaatschap activeert. Door de Ledenprijs te selecteren in plaats van de Normale Prijs accepteert u ook het automatisch creëren van een lidmaatschap. Als lid van Luxplus en kaarthouder bent u verplicht om uw lidmaatschapsgeld te betalen totdat u uw lidmaatschap opzegt. De eerste week is gratis. Een klant heeft eenmalig recht op een gratis proefweek. Het creëren van meerdere accounts door één persoon is niet toegestaan. Bij het constateren van misbruik van onze gratis proefperiode kan Luxplus ApS besluiten geen service meer te verlenen via de klantenservice of uw account te blokkeren. Doorverkoop van onze producten is niet toegestaan, het lidmaatschap is voor privé gebruik.

PROCEDURE EN LIDMAATSCHAP BETALINGEN

Uw lidmaatschap op luxplus.nl wordt automatisch verlengd zodat u altijd toegang blijft houden. Na de eerste 7 dagen gratis proefperiode bedraagt uw lidmaatschaps-fee €9,95 per maand.

ANNULERINGSRECHT

Uw Luxplus abonnement valt onder juridische wetgeving waardoor u het recht heeft om binnen 14 dagen uw lidmaatschap te annuleren. In de praktijk betekent dit dat uw recht om te annuleren 14 dagen nadat u de overeenkomst met ons bent aangegaan vervalt. Uw abonnement gaat van start wanneer u een order plaatst en hierbij gebruik maakt van de Ledenprijs op luxplus.be. Uw recht om te annuleren is alleen geldig vanaf de dag dat u uw eerste transactie doet op luxplus.be en niet bij de maandelijke afschrijvingen.

Leden zijn verplicht om voor het lidmaatschap te betalen vanaf de afgesproken startdatum van het lidmaatschap. In het geval van herroeping van de overeenkomst tussen de partijen, zijn de leden aansprakelijk voor het betalen van de diensten die al geleverd zijn. Deze wordt naar ratio berekend op basis van de periode dat Luxplus de lidmaatschapsvoordelen heeft verstrekt.

Wanneer u wenst om uw lidmaatschap te annuleren, dient u dit te communiceren naar Luxplus toe maximaal 14 dagen nadat u de overeenkomst met ons bent aangegaan. U kunt dit communiceren via [email protected] Geef in uw bericht duidelijk aan dat u de overeenkomst wilt annuleren hierbij gebruik makend van uw recht.

TERUGBETALING VAN LIDMAATSCHAPSGELDEN

Wanneer u uw lidmaatschap annuleert binnen de wettelijke 14 dagen bedenktijd zullen we uw betaling crediteren zonder extra vertraging en op zijn laatst 14 dagen na het moment dat wij bericht van u hebben ontvangen dat u heeft besloten uw lidmaatschap te annuleren. We zullen uw bedrag crediteren op dezelfde wijze als uw initiële betaling.

Alle rechten gereserveerd. Luxplus ApS.

Geüpdate  mei 2023

Het is echt waar!